Sjøsamisk Tun

Her finnes en oversikt over museumsdelen av Sjøsamisk Tun, samt de ulike aktivitetene som finner sted her. Følg linkene for å få vite mere.

Sjøsamisk Tun holder åpent hver dag i sommersesongen fra og med 20. juni til 20. august, i kjernetiden fra kl. 11.00 til 17.00.

I sesongen kan det enkelte dager holdes åpent utover kjernetiden, avhengig av vær, ved arrangementer og etter nærmere avtale. Vår og høst kan det holdes åpent, og det vil være anledning for guidet omvisning og leie av våre lokaler, også dette etter nærmere avtale. I kjernetiden er både kiosk og loppemarked åpen


Sjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes